วุฒิชัย แก้วล้อมวัน
แกนนำเยาวชน เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • ทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาต่าง
  • บทบาทด้านสังคม : คณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฎสงขลา