เฝาซี ล่าเต๊ะ
แกนนำเยาวชน เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ