สุภาพ แก่นแก้ว
ูผู้อำนวยการ โรงเรียนบึงวิทยาคาร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ตรมไพร