ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "สบู่มะละกอ"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบจมูก / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบตา / นิสัยด้านบวก :- ยิ้มง่าย เข้ากับคนง่าย ชอบพูด ช่วยคนอื่น / นิสัยด้านลบ :- โกรธง่าย ขี้เกียจเวลาอยู่บ้าน ปากไว ขี้งอน / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- เตี้ยๆ น่ารัก ดัดฟัน เป็นนักกีฬา ยิ้มง่าย ไม่ดื้อ / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- คนเลว ขี้เกียจ โกหก / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- กีฬาวอลเลย์บอล / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- ผมยาว และเป็นเจ้าของเครื่องสำอางระดับโลก"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"รู้ถึงสรรพคุณของมะละกอ รู้จักขั้นตอนการทำโครงงาน ได้รู้จักการซื้อขายของ ได้รู้จักการวางแผนการทำโครงงาน ได้ฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ใช้ความคิดของตัวเองได้ถูกต้อง ได้รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามภายในกลุ่ม ทำให้รู้ถึงขั้นตอนในการทำสบู่มะละกอ"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- อารมณ์ร้อน ปากไว ขี้เกียจเป็นบางเวลา เครียดทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เบื่อเวลาพิมพ์งานอะไรมากๆ / ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาไม่ตรงกัน เพื่อนบางคนไม่มีความรับผิดชอบต่องาน บางครั้งทำงานไม่เข้าใจกัน เวลาในการทำน้อย อินเทอร์เน็ตช้า"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- อยู่กับตนเอง มีสติสมาธิ คิดก่อนพูด ตั้งใจกับตนเองมากยิ่งขึ้นในการพิมพ์งาน / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาว่างที่ตรงกันมาทำงาน ค่อยๆ พูดให้เขาหันมาสนใจงานมากยิ่งขึ้น แบ่งงานให้ชัดเจนมากขึ้น เข้าไปปรึกษาเรื่องอินเทอร์เน็ตกับอาจารย์"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับเรื่องความขยันของตัวเอง ปรับเรื่องการวางแผนต่อการทำงาน ปรับเรื่องการแบ่งงานต่อแต่ละคน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- เพื่อนแป้ง เป็นคนที่สนใจงานมาก คอยช่วยเหลือตลอด ร่วมมือการทำงานดีมาก / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูแก่นช่วยเหลืองานเวลาติดขัด ครูพัชช่วยแนะนำงาน ครูวีระพงษ์ช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์ ครูฮั้วช่วยเหลือด้านภาษา"