เขมานันท์ ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ประทัดบุ