เจษฏาวุธ ธรรมพร
ผู้ใหญ่บ้านตำบลประทัดบุ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ประทัดบุ