สมทรง มูลมี
ครูชำนาญการ อบต.ตรมไพร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ตรมไพร