ประไพ ฉิมพลี
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตรมไพร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ตรมไพร