ศุภชัย นามวิสัย
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองสนิท
ประวัติและผลงาน

สัญญาใจ 3 เดือน

10 อย่างที่จะทำให้ได้

ศุภชัย นามวิสัย (ปาย) อายุ 17 ปี เยาวชนจากตำบลหนองสนิท หลังจากเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวได้ให้สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

oไหว้ พ่อ ลุง ป้า น้า อา

oเอาของเล่นให้หลาน

oซักเสื้อผ้า

oพัฒนาหมู่บ้าน

oดูสถานที่ผลิตน้ำดื่ม

oทำสถานที่เลี้ยงไก่ / กบ

oดูสถานที่เลี้ยงผักออแกนิก

oช่วยงานในชุมชน

oลดการสูบบุหรี่

oเป็นคนดีของสังคม

ความใฝ่ฝันในอนาคต อยากมีธุรกิจเครื่องเสียง ตอนนี้ต้องเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง หาทุน หาคำแนะนำ ลองรับงานเล็กๆ และทำงานต่อยอดไปเรื่อยๆ จนสามารถรับงานใหญ่ได้ และรับซื้อเครื่องเสียง พัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามยุคสมัย และมาช่วยเหลืองานในชุมชนฟรี 

 ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง