ทวีชญา เติมผล
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองสนิท
ประวัติและผลงาน

ทวีชญา เติมผล (ครีม) อายุ 17 ปี เยาวชนจากตำบลหนองสนิท หลังจากเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวได้ให้สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  • oนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้จากค่ายไปแนะนำเพื่อน ๆ น้องๆ ในชุมชน
  • oชักชวนเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เรียน / ว่างงาน / อยู่บ้านเฉย ๆ เข้ามาทำกิจกรรม
  • oตั้งกลุ่มทำกิจกรรมยามว่าง / หรือพัฒนาหมู่บ้าน
  • oหารายได้ให้กับตัวเอง
  • oตั้งกลุ่มต้านยาเสพติดในชุมชน หรือ รณรงค์ต้านยาเสพติด
  • oทำเกษตรพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา / กบ
  • oช่วยงานชุมชน จิตอาสาต่าง ๆ
  • oช่วยงานครอบครัว
  • oหาประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่ม เช่น การเข้าอบรมในครั้งต่อไป
  • oตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อ

ตั้งเป้าหมายในอนาคต อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล ช่วยงานชุมชน เป็นจิตอาสา กู้ภัย

###

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง