จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ
นายกเทศมนตรี ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน ทต.เมืองแก
นักถักทอชุมชน ใน ทต.เมืองแก