จิณณวัตร สืบเพ็ง
พี่เลี้ยง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองอียอ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน

“อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนโดยไม่จำกัดว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กในระบบ นอกระบบหรือเป็นอะไรก็ตาม”

จิณวัฒน์ บอกว่า ความต้องการที่อยากได้จากผู้ใหญ่ใจดี คือ อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนโดยไม่จำกัดว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กในระบบ นอกระบบหรือเป็นอะไรก็ตาม

“ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมามีกรอบบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งที่ชอบได้ ขี่เตอร์ไซค์เราก็ถูกเรียกว่าเด็กแว๊น ถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสวัยรุ่นได้มีพื้นที่แสดงความสามารถสถานการณ์น่าจะดีขึ้น อย่างเด็กในชุมชนถ้าอยากเรียนงานช่างไม่ต้องไปถึงในจังหวัดได้ไหม เรียนอยู่ในชุมชนได้ไหม สำหรับพวกเรามีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการทำโครงการวิจัยที่เราอยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาไต่ถาม ผมเข้าใจว่าพี่ ๆ ทำงาน อบต.มีงานมีหน้าที่ แต่เมื่อพวกเราไปอยู่ต่างที่แล้วไม่มีผู้ใหญ่แวะเวียนมาหา บางครั้งเรารู้สึกเหมือนขาดที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษา”

จิณวัฒน์ สืบเพ็ง

แกนนำเยาวชน : ช่างคอมพิวเตอร์ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่

ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…มีความฝันอยากมีธุรกิจของที่บ้าน เพราะอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัว ไม่อยากอยู่นอกบ้าน เพราะใช้เวลาอยู่นอกบ้านมามากแล้ว โดยอยากเป็นช่างภาพ เพราะอยากอยู่เบื้องหลังความสุขของใครหลายคน และอยากเก็บความสุขนั้นไว้เป็นภาพ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่สามารถทำได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทุกเดือน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำในสิ่งที่เด็กอยากทำบ้างและได้ทำอย่างเต็มที่

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความสนใจด้านจิตวิทยาและการถ่ายภาพ โดยเริ่มอ่านและศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาและการถ่ายภาพ
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - ทำได้หลายอย่าง แต่ยังไม่เก่ง
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - กิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆ

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายยุวโพธิชน 15วัน 14-29 ตุลาคม 2559

- ค่ายยุวโพธิชน 21วัน เมษายน 2560

- ดูงาน ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ 2560

- ดูงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการพูด ทักษะด้านความคิด และทักษะการเข้าสังคม
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายสุธรรม สืบเพ็ง ชื่อเล่น ลอง

อายุ 48 ปี ระดับการศึกษา ป.6

ที่อยู่ 65 หมู่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางทองวัน จันทะ ชื่อเล่น วัน

อายุ 44 ปี ระดับการศึกษา ป.4

ที่อยู่ 65 หมู่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 นายจิณณวัตร สืบเพ็ง อายุ 18 ปี

คนที่ 2 นายจิณรธรรม สืบเพ็ง อายุ 17 ปี เรียน ม.6

คนที่ 3 เด็กหญิงสุนันทา สืบเพ็ง อายุ 9 ปี เรียน ป.4


­


­

­

อ่านถอดเสียงได้ที่นี่.pdf

­

­"เป็นพี่ค่ายต้องอดทนต้องเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง สิ่งที่ได้เรียนรู้การตรงต่อเวลา.."

จากรุ่นน้องมาเป็นพี่ค่าย

นายจิณณวัตร สืบเพ็ง(หมูอ้วน) เยาวชนแกนนำจากต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะการนำของแกนนำเด็กและเยาวชน: สร้างไฟฝันปั้นอุดมคติให้เบ่งบาน เป็นการจัดค่าย 21 วัน ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการ จัดการความรู้และกระบวนจัยเพื่อท้องถิ่นมีเยาวชนแกนนำทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก ต.หนองอียอ อ.สนม และทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เข้าร่วมจำนวน 21 คน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------