พิสิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ประวัติและผลงาน

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การตั้งใจฟังผู้อื่น

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การเข้าหาชุมชน (เยาวชน)

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การเข้าไปหาเยาวชนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การแอบเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเยาวชนเพื่อให้เขาไว้ใจ

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“เยาวชนคือครอบครัวเดียวกับเรา ต้องดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัว”


นายพิสิษฐ์ พงษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน"ได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่