หัตชัย เจริญสิงห์
ชั้น ม.6 โรงเรียนหนองอียอวิทยา
ประวัติและผลงาน

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง

"อยากเป็นทหารเรือ เพราะได้ฝึกความอดทน ตื่่นตัวตลอด"

2.ความมุ่งหวังต่อเด็กและเยาวชนของชุมชน

"ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน"


เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

นายหัตชัย เจริญสิงห์ (เอิร์ธ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ


ชื่อเอิร์ธ ถนัดการเล่นกีฬา เพราะชอบเล่นมาตั้งแต่เด็ก

ผมเป็นคนอ่อนแอง่าย เพื่อนได้มาชักชวนให้ทำโครงงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

ประโยชน์ของโครงงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ทำให้ชุมชนมีความร่วมมือกัน