จักริน การะเกษ
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

นายจักรินทร์ การะเกต (จอน)

เทศบาลตำบลเมืองแก

ประโยชน์ของโครงการก็คือ ทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะฟุตบอล ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่กับสิ่งที่ไม่เคยทำ

สิ่งที่อยากให้เกิดในชุมชนคือต้องการให้เยาวชนตระหนักถึงการออกกำลังกายให้มากกว่านี้ ขอขอบคุณพวกเราที่ช่วยกันได้ทำงานจนสำเร็จไปด้วยดี ขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยกันแก้ไขปัญหาจนสำเร็จได้ ขอโทษถ้าทำสิ่งในที่ผิดไป และผมจะให้อภัยกับคนที่ทำผิดไปเพราะมันไม่มีใครที่อยากจะทำสิ่งไม่ดีและไม่มีใครที่จะทำสิ่งที่ดีได้ทุกอย่าง