เสมอ เอ็นดู
รองนายกเทศมนตรี ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน ทต.เมืองแก