อรทัย อุดหนุน
พนักงานรับจ้างทั่วไป
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน

การทำงานกับเยาวชนจะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากตัวเขาเอง ไม่ตัดสินใจแทนตัวเด็กต้องสร้างความไว้ใจให้กับเขา ต้องรู้จักเสียสละเวลาวันหยุด

ประสบการณ์การทำงาน

ทำการประชาคมกับชุมชนว่าเด็ก เยาวชนต้องการอะไร สนใจเกี่ยวกับอะไรบ้าง ผู้นำหมู่บ้านเป็นสิ่งสำคัญเราต้องเข้าหา อธิบายความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนให้เขาเข้าใจ เพราะผู้นำบางคนไม่เข้าใจก็ไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อได้ความต้องการของเด็กแล้ว เช่น ชุนชนท่าศิลา มี 4 หมู่บ้าน เยาวชนสนใจกีฬา เทศบาลก็ให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น #

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่