อรุณศักดิ์ กำจร
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก