ประถม ใจแก้ว
ผู้นำชุมชน หมู่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก