วชิรวิทย์ บุญมี
ชั้น ป.6 โรงเรียนเมืองแก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง

"อยากเป็นนักกีฬาฟุตบอล เพราะเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดและรักในการเตะฟุตบอล"

2.ความมุ่งหวังต่อเด็กและเยาวชนของชุมชน

"อยากให้ทุกคนชักชวนกันให้เข้าร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้านจัดขึ้น"


เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญมี (ลีโอ)

โครงการปลูกผักแปลงรวม เทศบาลตำบลเมืองแก

“จุดอ่อนของตนเองไม่ค่อยกล้าแสดงออก

พอได้เข้าร่วมการทำโครงงานนี้ ก็ทำให้ผมกล้าแสดงออกมากขึ้น”

สวัสดีครับ ผมชื่อ เด็กชายวชิรวิทย์ บุญมี ชื่อเล่นลีโอ เรียนอยู่โรงเรียนเมืองแก ชั้น ป.6 อายุ 12ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94 บ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 มีความถนัดด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล เป็นต้น

จุดอ่อนไม่ค่อยกล้าแสดงออก พอได้เข้าร่วมการทำโครงงานนี้ ก็ทำให้ผมกล้าแสดงออกมากขึ้น

เพื่อนร่วมงานของผมมี เกมส์ บอม ภีม ปาล์ม ใบหม่อน และทีมผู้ใหญ่ใจดี ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของผมคือ ขาดแกนนำหลักในชุมชนที่จะมาขับเคลื่อนงานเยาวชน ชุมชนที่ผมอยากให้เป็น อยากให้มีสนามฟุตบอลและมีแกนนำหลักในชุมชน โครงงานที่เราทำคือการปลูกผักแปลงรวม มีการจัดการเรื่องระบบน้ำ ปัญหาจากตัวผมคือ การขาดทักษะ ไม่มีเวลา