สุรชัย คุ้มสระ
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

นายสุรชัย คุมสระ(ต้น)

พี่เลี้ยงเยาวชน

เทศบาลตำบลเมืองแก


งานถนัดคือการเล่นฟุตบอล เพราะมันคือความฝันของผม จุดอ่อนก็คือมัวแต่มองหาความฝันเราคอยวาสนาแต่ไม่คิดที่จะลงมือทำ เพื่อนร่วมงานคือเป็นเยาวชนที่สนใจในด้านกีฬา มีต้นเป็นหัวหน้าโครงงานนี้และได้ร่วมมือกันกับเพื่อนในทีม ตกลงกันช่วยกันทำสนามตัดหญ้าและชักชวนเยาวชนมาร่วมกัน ออกกำลังกายในเวลาว่าง

ปัญหาก็คือหลักๆ วัยรุ่นชอบจับกลุ่มมั่วสุมกินเหล้า ขี่รถเสียงดัง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผมเลยคิดว่าอยากให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา จะได้ลดการมั่วสุมจากสิ่งผิดกฎหมาย ชุมชนที่อยากให้เป็น อยากเห็นเยาวชนและประชาชนได้หันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดความสามารถไปจนถึงเป็นอาชีพ และทำให้รุ่นน้องๆ ได้คิดและสนับสนุนรุ่นต่อไป เพื่อลดปัญหาจากชุมชน

โครงงานที่เราจะทำก็คือกีฬาต้านภัยห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเราและประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง โดยได้หาเวลาว่างไปพบปะกับผู้ใหญ่บ้านว่า เราจะทำอย่างไรให้คนไม่มีโอกาสหั นมาใส่ใจในการออกกำลังกาย และกลุ่มที่ให้ความสนใจในด้านนี้ ก็ได้แบ่งหน้าที่กันว่าโครงงานนี้ จะทำอย่างไร ใครจะทำสนาม ใครจะตัดสินและดูแลเรื่องอุปกรณ์การกีฬา

ปัญหาก็คือพวกเรามีสมาชิกน้อย เพราะชุมชนของเราได้เห็นด้วยในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้มีผู้สนับสนุนอย่างมาก ผู้ปกครอง เด็ก และชาวบ้านทุกหลังคาเรือน สภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย เช่น ฝนแดดร้อน อาจจะทำให้สนามนั้นน้ำท่วมและไม่น่าเล่น

วิธีแก้ไขปัญหาคือมีการเรียกรวมตัวทั้งเด็กและเยาวชน ประชาชนทุกคนร่วมมือ ให้คำปรึกษาการหาทางออก ได้รู้จักจุดที่เราสนใจทำและได้หันมาเล่นกีฬาบางชนิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา พี่เลี้ยงคือผู้ใหญ่ไกรศร ได้สนับสนุนทุกอย่างที่ขาดตกบกพร่อง เช่น อุปกรณ์การแข่งขัน การทำสนาม พวกเราขาดก็คืออุปกรณ์ในการแข่งขัน เช่น ลูกบอลเพื่อมาฝึกซ้อมในทุกๆ วัน

ประโยชน์ของโครงการคือ ตัวเราได้ฝึกความสามารถจากการเล่นในระดับพื้นฐาน นำไปสู่ระดับอาชีพได้นำมาเผยแพร่แก่รุ่นพี่รุ่นน้อง ที่ขาดความรู้ในการเล่นกีฬาได้ พัฒนาความสามารถให้กับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อให้ตัวเองนั้นหาหนทางที่ตัวเองถนัด ที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงงานของเรา