ไกรศร งอกงาม
ผู้นำชุมชน หมู่ 17
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก