ไกรษร เพริศแก้ว
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน