ศุภกิจ บุญส่ง
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได