หาญพล เที่ยงตรง
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

หาญพล เที่ยงตรง หรือแบงค์ หนึ่งในแกนนำเยาวชนของ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตอนนี้แบงค์อายุ 20 ปี กำลังเรียนเทียบ ม.4 (กศน.ระดับชั้น ม.ปลาย) เรียนด้วยทำงานไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดให้การหนุนเสริม ส่งให้มาเข้าเรียนรู้ในค่ายต่าง ๆ ภผลที่มองเห็น “แบงค์” เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลด้านดีที่เกิดขึ้นทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน วันนี้เรามาเรียนรู้ว่า “แบงค์” เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไร 

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่.pdf

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง