กรวิชญ์ การกระสัง
ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได