คัมภีรภาพ ยวนจิต
นักพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได