ศุภชัย หมายจันดี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน


Interview : นายศุภชัย หมายจันดี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ชั้น ม.6/2

เยาวชนแกนนำจากตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


เคยทำงานกับ อบต.สลักไดมาก่อนหรือไม่

ไม่เคยครับ

­

ใครชวนมาทำโครงการนี้

คุณครูปราณีครับ บอกว่า ทาง อบต.สลักไดเลือกหมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และให้เยาวชนเข้ามาอบรม 3 วันนี้ พอมาถึงห้อง คุณครูเรียกพบว่าขอตัวแทนคนที่จะไป ผมจึงสมัครเข้ามา ก่อนหน้านี้ผมเคยร่วมกิจกรรมกับคุณครู ตอน ม. 4 อยู่ชุมนุมการคัดแยกขยะ แต่พอขึ้น ม.5 ก็ไม่ได้ทำต่อเพราะต้องส่งต่อให้รุ่นน้องทำแทน ส่วน ม.6 ได้มาเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อมาอบรมในครั้งนี้ มาโครงการนี้เป็นครั้งแรกเลย

โครงงานที่ทำครั้งนี้คืออะไร

โครงงานเรื่องการเกษตร เนื่องจากละแวกบ้านมักใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ส่งผลต่อระบบนิเวศเสียหาย จากแต่ก่อนอุดมสมบูรณ์ มีผีเสื้อมาก แต่พอเริ่มใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงก็ไม่ค่อยเห็นผีเสื้อมาบินอีกเลยโครงงานนี้เราคิดขึ้นกันเอง เรามานั่งคุยกันว่าเรามาทำโครงการนี้ไหม เพราะโรงเรียนเราได้ทำนาถุง คือเอาดินใส่ถุงแล้วหยอดเมล็ดข้าวลงไป ปลูกเป็นนาถุง จึงเสนอโครงงานนี้ขึ้นมา ทุกคนก็เห็นด้วย โหวตว่าอยากทำเรื่องนี้ ผมถามน้องๆ ว่าเอาไหม น้องก็เลือกเอาอันนี้

โครงการนี้มีเป้าหมายและขั้นตอนอย่างไร

ผมอยากให้หมู่บ้านยกเลิกการใช้สารเคมีพวกนี้ครับ ผมก็จะทำโดยการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านรับรู้ ตอนนี้ก็จะทำที่หมู่บ้านตะแบกก่อน ถ้าสำเร็จก็จะขยายไปหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย ผมจะพาเพื่อนในโรงเรียนมาทำกิจกรรมกับหมู่บ้าน

การมาค่ายครั้งนี้ 3 วันเรามาทำอะไร

เรามาอบรมเชิงปฏิบัติการกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้มาเรียนรู้หลายๆ อย่าง สิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องการใช้เงิน หากเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง เราแบ่งไว้ฝากและจ่ายค่าบ้านค่ารถ เก็บส่วนหนึ่งไว้ เมื่อถึงเวลาก็พาครอบครัวไปเที่ยวครับ

การใช้เงินเกี่ยวอะไรกับโครงการ

ถ้าโครงการนี้ใช้เงิน เราต้องใช้อย่างถูกวิธีครับ เอาเงินไปซื้ออย่างโน้นอย่างนี้ที่จำเป็น สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่เอาไปซื้อ

เราอยากได้ความรู้อะไรเพื่อนำไปใช้ในโครงงานเกษตรอินทรีย์กับชาวบ้าน

อยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรว่าทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร อาจจะให้ครูไปหาวิทยากรเกษตรมาบอกครับ

ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรือ เรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องสารเคมี

เขารู้ แต่เขาก็ใช้วิธีที่เป็นทางลัดเพราะใช้แล้วหายขาดเลย เขาจึงใช้ แต่ลุงที่ทำเกษตร ลุงไม่ใช้สารเคมี ลุงใช้แต่ปุ๋ยคอกหว่านลงนาแล้วไถกลบ

ทำไมเราสนใจเรื่องสารเคมีเกษตร เราแคร์เรื่องผีเสื้ออย่างเดียวหรือเปล่า

ก็แคร์คนด้วยครับ เวลาเขาฉีดพ่นยา ลมพัดมาโดนบ้านโน้นบ้านนี้

มาทำตรงนี้ไม่เสียการเรียนหรือ เพราะอยู่ ม.6 แล้ว

ไม่ครับ เพราะผมจะบอกให้น้อง ม.5 ทำ ให้เขาต่อยอดให้พี่ด้วย ผมจะไม่ได้ทำโครงการเอง แต่บอกให้น้องทำ น้องมีอยู่ 4 คนครับ


Interview : ในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย เฟรส 2 สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์