อนิรุต สำราญภาพ
มิกซ์เสียงดนตรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได