สุมาลัย แถบทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได