ภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได