บุษบา ใจศิลป์
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“เรียนรู้ให้มาก ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ และได้กล้าแสดงออก”

­

นางบุษบา ใจศิลป์ นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

อ่านเสียงสะท้อนเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่