ณรงค์ คำชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน อบต.สลักได