ธวัชชัย ขอชัย
ช่างก่อสร้าง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได