พรรณนิภา เชื้ออินทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกเพชร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน