สำเนียง ธรรมพุมา
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโคกเพชร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

“ดีใจที่งานวิจัยช่วยดึงลูกหลานมาสนใจอาชีพของครอบครัว ทำให้เขาเห็นคุณค่าของกบยัดไส้อาชีพของชุมชนมากขึ้น ”

พ่อสำเนียงยอมรับว่า“ดีใจมากที่เด็กเขามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ ผมอยากทำอย่างนี้มานานมากแล้ว อยากทำมาก ๆ เลย แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนเหมือนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเรื่องกีฬาที่ได้รับการสนับุสน แต่พอเป็นเรื่องสุขภาพ การทำมาหากิน มันไม่มีใครสนับสนุนให้เราเลย เราทำแล้วเรามีความสุข ทำแล้วเราก็มีกินมีใช้ของเราเองหมด ทำปลาร้า อยากกินไก่ก็มีกิน ผักก็ไม่ต้องซื้อใครเลย”

------------------------------

พ่อสำเนียง ธรรมุมา

นักวิจัยท้องถิ่น