มานพ แสงดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
ประวัติและผลงาน

­

­


ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่.pdf

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

­

­


“งานวิจัย” เป็น “เครื่องมือ” ในการทำงานพัฒนาโจทย์ของชุมชนบนพื้นฐานข้อมูลความรู้ และนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับการทำงานวิจัย

“งานวิจัย” เป็น “เครื่องมือ” หนึ่งในการทำงานพัฒนา เพราะเครื่องมือวิจัยจะใช้ในการ เลือกโจทย์ และพัฒนาบนฐานความรู้ กรณีการแปรรูปกบยัดไส้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านเองก็มีโจทย์อยู่แล้ว ที่เหลือเพียงหาแนวทางว่าการจะได้กบสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้องทำอะไรบ้าง มีบริบทอะไร เก็บมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผังชุมชน วัฒนธรรม ทุนชุมชน การวิเคราะห์เศรษฐกิจของชุมชน ให้ชุมชนรับรู้ร่วมกัน เพื่อที่จะมาวางแนวทางให้การกบยัดไส้ให้สำเร็จ”

--------------------------------

นายมานพ แสงดำ

นายกอบต. สลักได