ผการัตน์ คงไพสันต์
นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Drageometry