อรรถพล พันธ์ดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบคิ้วเพราะคิ้วยาว / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบปากเพราะพูดมาก ไม่ชอบขน / นิสัยด้านลบ :- ชอบแกล้งเพื่อน ชอบทำให้เพื่อนหัวร้อน ร้องไห้ โกรธ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- นิสัยดี พูดมาก"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ทำน้ำปั่น ตกแต่งบ้านเรือน ประดิษฐ์หนูกะลา ทำของเล่น ทำของใช้ หารายได้เลี้ยงครอบครัว ทำอาหาร ทำขนม"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ความรู้น้อย เรียนไม่เก่ง ชอบหนีเรียน ไม่เข้าเรียน เห็นแก่ตัว / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนไม่ช่วยทำงาน เพื่อนเห็นแก่ตัว เพื่อนไม่มีความรู้ เพื่อนชอบทำตามใจตัวเอง เพื่อนชอบแกล้งเพื่อน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ต้องขยันเรียน ไม่หนีเรียน ฝึกฝน หาความรู้ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ชวนเพื่อนทำงาน ชวนเพื่อนมาคิด"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ตกแต่งใหม่ เขียนตัวหนังสือให้สวยขึ้น ปรับตัวเอง"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ดิว เอ็กให้กำลังใจ กวาง / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูให้กำลังใจ"