จิรนันท์ ยอดชิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบตา ชอบคิ้ว / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบผม / นิสัยด้านลบ :- ขี้เกียจ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ไม่โกหก ไม่เรื่องมาก / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิม"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ สามารถนำมาเล่นได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้วัสดุท้องถิ่นในการทำ สามารถเพาะต้นมะพร้าวขายได้ ช่วยลดการผลิตของเล่นจากพลาสติกได้ มีรายได้เสริม สามารถทำอาหารได้"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ไม่สนใจ สมาธิสั้น ขี้เกียจ / ปัญหาจากผู้อื่น :- ไม่ให้ความร่วมมือ เสียงดัง เพื่อนไม่ฟังครู ครูให้เวลาน้อย ครูปล่อยช้า ครูให้งานเยอะ"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ตั้งใจกว่าเดิม ขยันให้มากๆ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ถ้ารำคาญที่เพื่อนเสียงดังให้ลุกออกไป ให้ครูลดงานให้น้อยลง บอกให้เพื่อนช่วยกันทำงาน บอกให้ครูให้เวลาเยอะๆ"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ทำผลงานให้สวยงาม ให้เพื่อนนำอุปกรณ์มาให้ครบ ให้เวลาในการทำงานมากกว่านี้"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- หวา ช่วยคิดและช่วยงาน"