จุฑามาศ สัญจรดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบปาก ตาและหู / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูก / นิสัยด้านลบ :- ชอบเถียงแม่ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- น่ารัก / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- คนขี้เกียจ / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- มีบ้าน"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้รู้วิธีการทำ นำไปประดิษฐ์ใช้ที่บ้าน ได้รู้การทำไม้กวาด"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ไม่สนใจ ไม่ฟัง เล่นมากไป / ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาน้อย อุปกรณ์น้อย"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ตั้งใจฟังครู / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ช่วยกันทำงาน บอกเพื่อนให้ช่วยทำงาน"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ขอเวลามากกว่านี้เพื่อทำงานและเล่นเกม มีความร่วมมือในการทำกิจกรรม จะทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดี เสริมสร้างให้เกิดมีความคิดใหม่ ทำกิจกรรมให้สนุกเพราะจะได้ไม่เครียดกับกิจกรรมนี้"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- มิ้น1 มิ้น2 นิ่ม ช่วยเป็นกำลังใจ / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูลลิตา คอยอบรมสั่งสอนในเวลาปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ"