ชลธิชา บุญสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "หนูกะลา"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบแก้มและแขน / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูก ขอบตา สีปาก นิ้ว หุ่น สีผิว / นิสัยด้านบวก :- ชอบแบ่งปัน ตลก / นิสัยด้านลบ :- ชอบเถียง ขี้โม้ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- นิสัยดี ขาว มีอนาคต มีระเบียบวินัย ทำมาหากินเก่ง / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- นิสัยเสีย ดูดบุหรี่ กินเหล้า / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- เล่นกีฬาเปตอง หากับข้าวเช่นจับจิ้งหรีด / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- เป็นพยาบาล มีบ้าน ที่นา อาชีพและสามี"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ออกแบบ นำของที่เหลือใช้มาใช้ต่อ ได้ของเล่น ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ฝึกพูดออกความคิด ทำรูปเล่มรายงาน ได้ประดิษฐ์"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- เป็นความไม่ถนัด ไม่พร้อมเรียน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ตั้งใจเรียน พูดเสียงดัง / ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาไม่เพียงพอ นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อม นักเรียนบางกลุ่มไม่ส่งงาน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ นักเรียนมีความสบายเกินไป"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- พยายาม เตรียมตัวไว้ เรียนตามที่มีไปก่อน ตั้งใจให้มากขึ้นกว่าเดิม พูดเสียงเบาๆ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- จัดหาเวลาว่างให้มากขึ้น ให้กำลังใจ บอกให้เพื่อนส่งงาน เรียนตามที่มีไปก่อน หาที่เรียนใหม่"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับเนื้อหาใหม่ เรียนให้สนุกกว่านี้ แบ่งเวลา หาสถานที่ใหม่ ตั้งใจเรียน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ขิมเขียนงาน กวางพิมพ์งาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูเบญเรื่องคอม ครูสุพินให้ใบงาน ครูจิราภรณ์ให้กำลังใจ ครูอนุชาให้กำลังใจ"