ชุลีภรณ์ หมายสูนคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบปาก / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูกแหมบ / นิสัยด้านบวก :- ชอบช่วยเหลือคนอื่น / นิสัยด้านลบ :- ชอบเถียงแม่ ขี้เกียจ กวนเพื่อน / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- คนน่ารัก เป็นกันเอง เอาใจใส่ ร่าเริง / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- ติดยา เกเร นิสัยไม่ดี / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ทำงานบ้าน ทำกับข้าว / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- หน้าตาดี สวย รวย เก่ง นิสัยดี หมวย อึ๋ม ขาว เป็นพยาบาลทหาร ดูแลพ่อ-แม่"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ได้รู้วิธีการเสริมรายได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปประดิษฐ์ใช้ที่บ้าน ทำให้รู้วิธีการทำ ได้รู้การทำน้ำยาหมักผมจากมะพร้าว ได้รู้การทำไม้กวาด ได้รู้จักวิธีการนำมะพร้าวไปใช้ ได้รู้จักการทำของเล่นจากกะลา"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- หงุดหงิดเกินไป เล่นมากเกินไป ไม่สนใจ ไม่ฟัง มีทักษะในการเรียนน้อย / ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาน้อย งบน้อย อุปกรณ์น้อย เด็กนักเรียนไม่ฟังครู เด็กนักเรียนเล่นมากจนเกินไปจึงทำให้เกิดความขัดแย้งและขาดสติ"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ตั้งใจฟังครู ไม่เล่นกันขณะที่ครูสอน ตั้งสติไม่หงุดหงิดง่าย ศึกษาทบทวนบทเรียนเสมอ ตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ ไม่หยอกล้อกัน / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ช่วยกันทำงาน บอกเพื่อนว่าอย่าหยอกล้อกัน ช่วยกันรักษาความสงบ ไม่คุยกัน ช่วยกันคิด ทำ ปฏิบัติงาน แนะนำเพื่อนให้ศึกษาทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เสริมสร้างให้เด็กมีความคิดใหม่ๆ เพิ่มความสนุกเพื่อเด็กนักเรียนจะได้ไม่เครียดจากการทำกิจกรรมนั้นๆ เสริมสร้างความร่วมมือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน เสริมสร้างความคิดให้แก่นักเรียน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- มิ้นช่วยทำงานและช่วยเป็นกำลังใจ นิ่มช่วยคิดงาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูลลิตาคอยให้คำปรึกษา ครูเบญญาภาคอยตักเตือน"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง