ดารินทร์ ยิ่งเสมอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "การจัดเก็บรองเท้าที่โรงเรียน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบแขนเพราะสามารถจับสิ่งของได้ ชอบคิ้วเพราะสวย / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบสิวเพราะมันทำให้เจ็บ ไม่ชอบขาเพราะขาใหญ่ / นิสัยด้านบวก :- ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานช่วยพ่อ-แม่ / นิสัยด้านลบ :- ทำงานช้า ตื่นสายบางวัน ขี้งอน หัวร้อนง่าย / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- พูดเพราะ เป็นคนดี ชอบเล่นกีฬา / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- พูดไม่เพราะ ชอบแกล้งผู้หญิง ทำร้ายคนอื่น / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ทำกับข้าว ทำขนม"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ทำให้มีระเบียบห้องเรียนน่าเรียน่ขึ้น ทำให้เราเก็บเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้เกิดการหลงรองเท้ากันลดลง ทำให้แต่ละห้องมีระเบียบมากขึ้น ทำให้ไม่เกิดการยุ่งยากในการหา ทำให้เรามีระเบียบ ทำให้หารองเท้าได้ง่าย ทำให้ดูมีระเบียบสบายตา เป็นการฝึกวินัยในตัวเอง"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- หัวร้อนง่าย ไม่มีความอดทน ชอบว่าเพื่อน ชอบงอนเพื่อน ไม่อยากทำงานกลุ่ม / ปัญหาจากผู้อื่น :- ไม่รู้ว่าทำยังไงให้เพื่อนช่วย เพื่อนไม่ให้ความร่วมมือ หัวร้อนง่าย ไม่ค่อยมีความอดทน เพื่อนเล่นมากไป โทษเพื่อนอย่างเดียว"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ฟังเหตุผลเพื่อนมากขึ้น ระงับสติอารมณ์ตัวเอง / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- อธิบายให้เพื่อนเข้าใจ ช่วยกันทำงานก่อนที่จะเล่น"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"อยากให้เพื่อนวางรองเท้าให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ อยากปรับข้อมูลในโครงงาน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ภาณุ ทำงาน จัดเรียงรูปเล่ม / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- คุณครู ให้แนวคิด"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง