ตวิษา ทับแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "ปุ๋ยจุลินทรีย์"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบตาและเสื้อ / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบผมและคอ / นิสัย :- ติ๊งต๊อง เฮฮาปาร์ตี้ ชอบเสียงด้ัง / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นกสองหัว ไม่พูดมาก / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- เห็นแก่ตัว นกสองหัว พูดมาก / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- ตำรวจหญิง"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ได้เรียนรู้ในการทำ ได้ทดลองใช้ว่าใช้ดีจริงไหม ได้รู้ว่าจุลินทรีย์ทำอย่างไร ได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์ในการใส่วัตถุดิบ ทำให้ต้นไม้้ที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้มานั้นสวยงาม"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ไม่เชื่อฟังพ่อ-แม่ ไม่ถนัดในสิ่งต่างๆ ขี้เกียจเป็นบางเวลา ไม่ชอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หงุดหงิดเพื่อนมากเกินไป / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนไม่ชอบร่วมมือกัน เกี่ยงกัน เพื่อนในห้องชอบเห็นแก่ตัว เพื่อนพูดมาก เพื่อนชอบทำให้หัวร้อน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- พยายามขยัน รับฟังคำสั่งสอนของพ่อ-แม่ เดินออกจากเพื่อนคนนั้นๆ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ให้เพื่อนร่วมมือกัน ทำให้เพื่อนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้เพื่อนไม่เห็นแก่ตัว"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เรื่องการสังสรรค์กับเพื่อนให้มาก เรื่องการปล่อยวาง เรื่องการยิ้ม เรื่องการเขียน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- อิง / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูคมศักดิ์"