นงนภัส ยอดชลูด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "สัตว์กะลา"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบจมูกและแขน / นิสัย :- เอาแต่ใจ ชอบเถียง ขี้โม้ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ขาว สูง มีอนาคต มีระเบียบวินัย / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- เห็นแก่ตัว เลว ดูดบุหรี่ / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ทำกับข้าว"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ได้ประดิษฐ์ ออกแบบ นำของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ ได้ของเล่น ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตกแต่ง"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ไม่ถนัดเรียนวิชานั้นๆ ไม่พร้อมเรียน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ตั้งใจเรียน ชอบเสียงดัง / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนไม่ช่วยงาน เพื่อนเห็นแก่ตัว เวลาไม่เพียงพอ เพื่อนบางคนไม่ส่งงานครูทำให้เพื่อนในห้องโดนไปด้วย เพื่อนบางคนไม่มีความพร้อมในการเรียน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ฝึกวินัยให้มากขึ้น พยายาม เตรียมพร้อมไว้ เรียนตามที่มีไปก่อน พูดเสียงเบาๆ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- บอกเพื่อน ให้กำลังใจเพื่อน ช่วยเพื่อนทำงาน แบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อน หาที่เรียนใหม่"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เรียนให้สนุกกว่านี้ หาสถานที่ใหม่ แบ่งเวลาให้เป็น ปรับเนื้อหา ตั้งใจเรียนให้มากขึ้น"