นงลักษณ์ คงสืบเสาะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบตา เพราะถ้าไม่มีตาก็มองไม่เห็น ชอบนิ้ว เพราะนิ้วสวย / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบหน้าอกเพราะไม่มี / นิสัยด้านบวก :- ชอบยิ้ม ชอบเล่นกับเพื่อน กิน นอน / นิสัยด้านลบ :- โมโหง่าย โกรธง่าย ตื่นสาย / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- นิสัยน่ารัก เป็นกันเอง นิสัยดี เข้าใจง่าย มีลักยิ้ม / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- มองจิก งี่เง่า ชอบหาเรื่องคนอื่น / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- กีฬา กิน นอน เที่ยว / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- เด็กช่าง จะตั้งใจเรียนให้จบและมีหน้าที่การงานที่ดี"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ทำไม้กวาด ทำสัตว์กะลา รู้จักสายพันธุ์ของมะพร้าว ปลูกมะพร้าว การจักรสาน การทำตะกร้ามะพร้าว การเรียนรู้นอกสถานที่ (การเรียนแบบใกล้ชิด) การทำขนมไส้มะพร้าว การทำน้ำมันมะพร้าว การทำเครื่องสำอาง"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ทำงานไม่เป็น หาของไม่ครบ (เพื่อเอามาทำกิจกรรม)โมโหง่าย (เวลาเพื่อนเสียงดัง) ทำงานไม่เคยครบคาบเรียน หัวร้อนง่ายเวลาเพื่อนเสียงดัง / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อนชอบเสียงดัง อุปกรณ์ในการทำงานไม่ครบ เพื่อนไม่ช่วยงาน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- เดินไปเข้าห้องน้ำ เดินไปกินน้ำ เดินออกมาจากที่ตัวเองเรียน/ วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ชวนเพื่อนไปห้องน้ำ ชวนเพื่อนมาทำงาน"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับโครงงานใหม่ ให้ครูพาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ถ้าทำงานเสร็จก็ให้ปล่อยนักเรียนไปก่อน ปล่อยนักเรียนไปก่อนเวลา 15 นาที"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- นัน ช่วยเพื่อนทำงาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูเบญญาภา ครูชอบเฮฮา"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง