นวลอนงค์ สมพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบปาก / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูกแหมบ / นิสัยด้านบวก :- ช่วยเหลือผู้อื่น / นิสัยด้านลบ :- ขี้เกียจ แกล้งเพื่อน / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- เอาใจใส่ / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- นิสัยไม่ดี เตี้ยกว่า / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- หน้าตาดี สวย รวย เก่ง ดูแลพ่อ-แม่"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้ทำความสะอาด ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้หารายได้เสริม ยาหมักผมจากมะพร้าว สานตะกร้าจากใบมะพร้าว ประดิษฐ์สิ่งของ สัตว์กะลาใช้ขายหารายได้"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ขี้หงุดหงิด ไม่สนใจในการอ่านหรือทบทวน มีความรู้น้อยเกินไป มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมน้อย มีทักษะในการทำน้อยเกิน มีทักษะในการทำสัตว์กะลาไม่ค่อยเป็น / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนๆ ไม่ร้ับฟังเหตุผล เวลาไม่พอ อุปกรณ์ไม่ครบ

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ใจเย็นๆ ไม่หงุดหงิดง่าย ศึกษาให้มาก ขยันทบทวน ศึกษาทักษะในการทำ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- เมื่อเพื่อนไม่ทำงานก็บอกเพื่อนมาทำ"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ทำกิจกรรมให้สนุก เพราะจะได้ไม่เครียดกับกิจกรรมนี้ จะทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดี"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ปลายคอยให้กำลังใจ นิ่มช่วยคิดงาน มิ้นช่วยปฏิบัติงาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :-ครูคมศักดิ์คอยอบรมบ่มเพาะ"