วิภาวรรณ มัดทุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "สัตว์กะลา"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบดวงตาและหัวไหล่ / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูก ปากและขา / นิสัยด้านบวก :- แคร์ความรู้สึกเพื่อน ตั้งใจเรียน / นิสัยด้านลบ :- ขี้เกียจ เอาแต่ใจตัวเอง / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- นิสัยดี ยิ้มเก่ง อวดเก่ง ขี้โม้ / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- ไม่มีมารยาท / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- เล่นกีฬา / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- พยาบาล"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างรายได้ รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ของเล่น ได้ประสบการณ์ เพิ่มอาชีพ ได้ความรู้ สร้างรายได้"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- เบื่อคนง่าย มีความรู้ไม่มาก ทักษะการปฏิบัติน้อย / ปัญหาจากผู้อื่น :- ไม่เข้าใจกัน ไม่ช่วยกันหาคำตอบ ทักษะการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :-สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งใจปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ชวนเพื่อนทำงาน ชวนเพื่อนคิด ทำความเข้าใจกัน"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับเวลา ปรับตัวเอง ปรับกิจกรรม"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :-ปิ่น ฟาง ขิม ให้กำลังใจ / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- คุณครู ให้คำปรึกษาและติดตามผลสอบถามเกี่ยวกับงาน"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง