ศรัณย์พร เครือเนียม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"นิสัยด้านบวก :- ชอบช่วยเพื่อนทำงาน / นิสัยด้านลบ :- ไม่ชอบทำงาน / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- หล่อ สวย นิสัยดี / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- พูดมาก ขี้เกียจ / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- ร้องเพลง"

2.ประโยชน์ที่ได้รัจากโครงงาน

"ทำวุ้นมะพร้าว ทำของเล่น ได้ผลผลิตที่ต้องการ การนำมะพร้าวมาทำขนม ทำหนูกะลา ทำไม้กวาดทางมะพร้าว นำใบมะพร้าวไปสานเป็นตะกร้า ทำอาหาร"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- หัวร้อน เอาแต่ใจตัวเอง ไม่รับฟังคนอื่น ความคิดไม่ตรงกัน / ปัญหาจากผู้อื่น :- เพื่อนไม่ช่วยงาน ความคิดไม่ตรงกัน ทะเลาะกัน ตีกันทุกวัน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ไปนั่งเงียบๆ เพื่อสงบสติ ไปเถียงกับเพื่อน / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ชวนเพื่อนไปทำงาน ทำให้เพื่อนสนใจ"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ทำให้ดีกว่าเดิม ทำให้สวยกว่าเดิม ทำให้มีความสร้างสรรค์กว่าเดิม ปรับเวลา"